İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu yönetiminde üstelik her türlü engellemelere rağmen bütçesini 2019 yılına kıyasla 2024 yılı için  yaklaşık %800 artırmıştır. Bütçe artışındaki hız baş döndürücü 

I M G 20240207 225307

İstanbul'un bütçesi, kasası bereket doldu çünkü israfçılar yok..

İstanbul yatırımlar ile güçleniyor.2022 yılında yatırım gideri gerçekleşme tutarı bütçenin % 41,71’i olarak yılı bitirmesine rağmen .2023 yılı bütçesinde yatırım giderleri bütçenin %49,57’si olarak planlandı. İBB bütçesiyle yapılan ve projelendirilen metroların listesi;7 Metro AÇILDI ,3 Metro AÇILIYOR,6 Metro YAPILIYOR,5 Metro YAPIMA HAZIR,3 Metro PROJESİ HAZIR.I M G 20240207 225328

İBB‘ nin bilançolarında

2018 yıl sonu tutarına kıyasla 2022 yıl sonunda varlıklardaki artış oranı % 75'dir.Bilanço terazisinde borçlar kefesine bakarak yorum yapanlar varlıklar kefesini görmez. Çünkü bu işlerine gelmez.Terazinin varlıklar kefesinde ;

Kaynakların etkin ve verimli kullanıldığı yatırımlar var. Doğru, şeffaf ve hesap verebilir mali yönetim anlayışı var...  

   VARLIKLAR  (TL)

2018

  99.096.575.724,45

2019

107.889.102.937,24

2020

124.569.617.769,77  

2021

138.276.199.093,40  

2022

173.092.291.956,86  

I M G 20240207 225412

İBB’de son 4 yılda

2019 yılında borçlanılan tutarın %84'‘ü, 2020 yılında %44’ü ,2021 yılında 1 kuruş dahi iç borçlanmaya izin vermemelerine rağmen borçlanılan tutarın % 148’i ödendi. 2022 yılında bu oran  %77 oldu.

İBB  33 yıl aradan sonra, ülkede bir belediye tarafından yurt dışına ihraç edilen ilk Eurobond satışını gerçekleştirdi. Şeffaflık ve liyakat açılarından yeni İBB yönetimine duyulan uluslararası güvenin bir özetiydi.

Borçlanma kıstasları değiştirilerek yapılan engellemelerin yanı sıra kötü yönettikleri ekonominin bir faturası olarak idareye yüklenilen kur farkı maliyetlerine rağmen kaynaklar etkin ve verimli kullanılarak yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Yatırımla Güçleniyor.

I M G 20240207 225437

ÖZ GELİRLERİN artışını  engellediler... 

İBB’de son 4,5 yılda öz gelirlerinin en önemli kalemlerinden olan taşınmaz satışlarına izin vermediler.2018 yılında toplam gelir içindeki payı %14, 77 olan sermaye geliri, 2020 yılında bu oran  %1’in  altına dahi düştü. 2021 yılında %4,98 ve 2022 yılında ise % 1,51’e  kadar düştü.2023 yılının ilk yarısında ise   % 1,37’e kadar geriledi. Bütün bu engelleme çabalarına rağmen; İBB yatırımlarıyla İstanbul yenileniyor ve  güçleniyor. I M G 20240207 231322

İBB, 2023 yılının ilk yarısında;

Metro yatırımları,dere ıslahları,alt üstgeçitler, köprülü kavşak ve viyadük yapımları, asfaltlama, otopark yapımları, eğitim binaları gibi yatırım giderleri vs. yatırım  giderleri için toplam 16.231 milyon TL harcama yapılmıştır. 2022 yılının aynı döneminde 8.674 milyon TL harcama yapılmıştı. Kısaca  2023 yılında söz konusu giderlerde 2022 yılına göre %87’lük artış olmuştu.I M G 20240207 225506

Editör: Yılmaz Gökgöz