İmtiyaz Sahibi

Yılmaz Gökgöz

Haber Müdürü

Bahriye Aslan

Avukat

Hüseyin Keçili