Kanlıca Doğa ve Yaşam Derneği kongre kararı aldı.

Dernek yöneticileri alınan kararı lu şekilde yayımladı. "Derneğimizin olağan Genel Kurul toplantısının  Kanlıca Mahallesi Hacı Muhittin Sokak No 55 Beykoz/İstanbul adresinde 09.01.2022 tarihinde saat 12.00 de salt cogunluksaglanamadigi takdirde  çoğunluk aranmaksızın 16.01.2022 tarihinde ayni saat ve yerde aşağıdaki gündemde toplanmasına ve yapılacak Genel Kurul toplantısına ilişkin toplanti yer ve gündem bilgilerinin tüzükte belirtilen şekil ile gazete, sosyal medya ve SMS yolu ile üyelere duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."                             

Gündem                                        

1- Katılan üyelerin Hazirun listesini imzalaması,  Istiklal marşı ve saygı duruşu.              

2- Başkanın açılış konuşması    

3- Divan heyetinin seçilmesi    

4- Gelir gider durumu ve faaliyet raporunun okunması  

5- Yönetim kurulunun ibrası      

6- Dernek organlarının seçilmesi                                  

7- Diğer yazılı ve sözlü önergeler ile dilek ve temennilerin görüşülmesi        

8- Kapanış.