Başkan Murat Aydın: “Temel Problemleri Çözülmüş Bir Beykoz Devraldık.”

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ın başkanlığında bir araya gelen Beykoz Belediye Meclisi, 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu’nu görüşerek oy çokluğuyla kabul etti.

Başkan Murat Aydın: “Temel Problemleri Çözülmüş Bir Beykoz Devraldık.”

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ın başkanlığında bir araya gelen Beykoz Belediye Meclisi, 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu’nu görüşerek oy çokluğuyla kabul etti.

Belediye bünyesindeki 23 müdürlüğün 2018 yılı hizmet, yatırım ve çalışmalarını içeren faaliyet raporu, 15 Nisan 2019 Pazartesi günü yapılan oturumda görüşülerek onaylandı.

Mecliste öncelikli olarak bir önceki tarihli tutanak ve Hukuk Komsiyonu’ndan gelen rapor oylandı.

Faaliyet Raporu görüşmesi sırasında AK Parti Grubu adına grup başkanı Adem Sefer, Cumhuriyet Halk Partisi adına ise grup başkanı Cemal Sataloğlu birer konuşma yaptı.

Şahıslar adına ise AK Parti Meclis Üyesi Engin Yıldız ile CHP Meclis Üyesi Gülay Demirel söz aldı. CHP grubu adına meclis üyesi R. Süha Pekkip Gündem dışı söz alarak temennilerini iletti.

Başkan Murat Aydın: “Temel Problemleri Çözülmüş Bir Beykoz Devraldık.”

Mecliste 2018 yılı Faaliyet Raporu’yla ilgili söz alan Beykoz Belediye Başkanı  Murat Aydın: “Öncelikle 2018 Yılı Faaliyet Raporu’nu hazırlayan, faaliyetleri gerçekleştiren ekibin başındaki değerli belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’e ve tüm Beykoz Belediyesi ailesine teşekkür ediyorum. Seçimlerin ardından Beykoz’da 8. döneme başlamış olduk. Bu yeni dönem için ilçe halkının hayatını kolaylaştırmak ve mutluluğunu artırmak adına bazı vaatlerde bulunduk. Biz temel problemleri çözülmüş bir Beykoz devraldık. Beykoz’un temel problemleri çözülmüş olmasaydı biz bu vaatlerde bulunamazdık. Mülkiyet Beykoz’da 125.000 kişiyi ilgilendiriyor. Bu nüfusun yarısına denk geliyor.  Asra yaklaşan bir mülkiyet problemi anayasa ve yasalar değiştirilerek çözüm yoluna girdi ve büyük ölçüde halloldu. Beykoz halkı tapularını devletin vereceği rakamın 3’te 1’i fiyatına aldı. En ucuz 2/B satışları Beykoz’da gerçekleşti. Mülkiyet çözülmeden imar çözülmez ve karşılığı olmaz. Mülkiyet sorununun çözülmüş olması bizim Beykoz’la ilgili çok güzel hayaller kurmamızı ve gerçekleştirmek için gerekli motivasyonu sağlamıştır. Bu vesileyle bu sorunun çözümüne katkı sunan tüm belediye başkanlarına ve emek verenlere teşekkür ediyor, 2018 Yılı Faaliyet Raporu’nun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Murat Aydın ayrıca ilçe sakinlerinin refahı ve mutluluğunu artıracak, Beykoz Bahçesi, Bisiklet Yolu, Beytaş Sosyal Tesisleri, Kent Tarımı, Festivaller, Camcılık ve Turizm Projeleri hakkında bilgiler verdi. 

CHP grubu adına ise Cemal Sataloğlu söz aldı.

Sataloğlu;" 

Öyle hatırlayacağız onları..Bu kitap 390 sayfa ama yaklaşık 580 adet fotoğraf var.Bu kitap geçmiş dönemlerde daha inceydi.Yıllar içinde fotoğraf sevgisi arttı.Geçmiş Ak parti yönetiminin sonradan ortaya çıkan bu fotoğraf sevgisi, faaliyet raporları kitaplarının  kalınlaşmasından başka bir işe yaramadı.Çünkü ,Beykoz gerçeği bu fotoğraflardaki gibi değil! Buna sokaklarda ve caddelerde yürüyerek şahit olabilirsiniz.

Fotoğraf sevgisi demişken,sayın başkan sizin başarılı fotoğrafçılığınızdan  bahsetmeden geçemeyeceğim.Umarım bir  fotoğraf sergisi de Beykoz’da açarsınız.. Beykoz’umuzunun güzel insanlarını ve enfes doğasını objektifiniz ile buluşturursunuz. Faaliyet raporunda kısacası; asfalt çalışmaları,parke taşı döşemeleri, ruhsat verme törenlerinin fotoğrafları ile dolu. Faaliyet raporunda  önceki yıllarda da var olan proje tahminleri, belediyenin görevi olan ilaçlama, veterinerlik hizmetleri, atık toplamaya dair fotoğraflar, temizlik yapıldıktan sonraki kaldırım fotoğrafları yer almakta.

Asfalt yaması yapmak, parke taşı döşemek, merdiven yapmak, tadilat yapmak ve buna benzer faaliyetler yapmak belediyelerin zaten asli görevidir.15 yıldır belediye yönetimi  Ak partide olmasına rağmen, merkezi hükümette  iktidarda olmanıza rağmen, hala Beykoz da ki sorunlar yumak olmuş önümüzde durmaktadır.Kanuni engelleri var dediğinizi duyar gibiyim.Ama merkezi iktidar AK partide.. Her seçim döneminde bu sorunların üzerinden prim yapmayı alışkanlık haline getirdiğiniz için  bu sorunlar çözülemedi.

Ak parti 2004 yılından itibaren Beykoz’da iktidar. Aralıksız  3 dönemdir iktidar ve son seçimde Beykoz halkı iktidarın devamı yönünde oy kullandı. Bu dönem itibariyle 4.döneminiz.Sizlere sadece son  5 yıl ile ilgili bazı RAKAMSAL verilerini sunmak istiyorum.Beykoz Belediyesinin son 5 yılda elde ettiği gelir: 2 milyar 27 milyon liradır. Bu gelirin 361 milyon 598 bin lirası 2018 yılında elde edilen gelirdir.

Beykoz Belediyesinin son 5 yılına ait harcama tutarı ise: Eski parayla 1 katrilyon 468 trilyon yeni parayla   1 milyar 468 milyon liradır. Bu harcamanın 389 milyon 629 bin lirası 2018 yılına aittir.

Lütfen dikkat ediniz. Bunlar  sadece son 5 yıla ait veriler. 15 yıl aralıksız iktidara kalınmasına rağmen, sadece son 5 yılda bile harcanan tutar bu .  Geçmiş AK partili belediye yönetiminin vizyon projesi, tadilat yapılarak hizmete sunulan, ümraniyelilerin bile teşekkür ettiği  nikah salonu projesi, ayrıca Riva’ya ait ne olacağı belirsiz sadece ismi olan bir kanal Riva projesi var.Beykoz  Belediyesinin 2018 faaliyet dönemine  bakıldığında karşımıza şu oranlar çıkmaktadır. Bütçenin yüzde 24’ ü yani   yaklaşık 123 milyon 371 bin lirası yanlış planlamadan dolayı kullanılamamıştır.

Bütçenin gerçekleşme oranına bakıldığında  bu oran ise %76 ‘da kalmıştır.Bu oran sizi yanıltmasın sakın,

Gerçekleşme oranını yükselten veriler ,Temizlik müdürlüğünün  temizlik ihalesini alana şirkete ödediği tutar, ulaştırma müdürlüğünün kiralama için yaptığı ödemeler, Fen işleri müdürlüğünün tadilat ve hizmet binası için yaptığı harcamalar ve personel gideridir.Çöp toplamak veya  her yıl parke taşı döşemek veya asfalt yaması yapmak belediyecilik değildir.Boğazın en uzun sahil şeridine sahip bir ilçe Beykoz, sadece bu hizmetleri hakketmiyor.

(Temizlik hizmetleri bütçesine deiğinmek gerekirse;)

Temizlik hizmetleri müdürlüğü bütçesinin kullanımı tahminden daha fazla olmuştur. Bu müdürlüğün bütçesinin gerçekleşme oranı %134.84 dür. Bu artışın nedeni dövizde meydana gelen kur farkı yükünün, yüklenici firmadan alınıp Belediye kaynaklarından karşılanıp karşılanmadığı izaha muhtaçdır?

2018 yılında hizmet alımı için ödenen tutar yaklaşık 204 milyon 206 bin liradır. 2018 yılında taşıt ve iş makinesi kiralama bedeli olarak Belediye kaynaklarından ödenen tutar 22 milyon 242 bin liradır.

Dikkat ediniz..

Kiralama için ödenen AYLIK ortalama  tutar eski parayla 1 trilyon 853 milyar yeni parayla  1 milyon 853 bin liradır.

Park ve bahçeler müdürlüğünün bütçe kullanım oranı %44 ‘de kalmış. Geçmiş yıllara göre bu oranının düşük kalmasının nedeni depodaki bitki ve malzemeler kullanılarak yılın  geçirilmiş olmasıdır...

Aslında faaliyet raporundaki  bu ifade bile geçmiş dönemdeki savrukluğun bir itirafıdır aynı zamanda.Beykoz çorak bir yer değil ki ,toprakları verimli, yeşilliği ile ün yapmış bir ilçe.Fakat, park bahçeler müdürlüğünün  son 5 yılda harcadığı  tutar eski parayla 70 trilyon 154 milyardır. (yani 70 milyon 154 bin liradır.)

Muhtarlık müdürlüğü bütçesinin gerçekleşme oranı  %18 de kalmıştır. 2018 yılında bu müdürlük bütçesi kullanılmamıştır. Muhtarlarımızın, kira sorunu var, personel sorunu var, genel giderlerinin karşılanması ile ilgili sorunları var. Bu sorunlarının çözümü için kurulan bu müdürlüğün aktif olarak kullanılması gerekir. Hukuki altyapısının araştırılarak bu müdürlüğün aktif hale getirilmesini öneriyoruz..

Hukuki alt yapı derken önceki dönem gibi tekrar sarı zarfların gelmesini istemiyoruz.Belediye çalışmaları  için adeta lokomotif müdürlük olması gereken Fen işleri müdürlüğünün bütçesinin 2018 yılında gerçekleşme oranı ise %111'dir.Bu orana bakarak belediyenin çalıştığı yargısına kapılmayınız.. içinde bulunduğumuz meclis salonu ve yan binanın tadilatı için yapılan harcamalar bu oranı yükseltti.

2018 yılında Fen işleri  müdürlüğü harcamalarının kısa bir özetini sizlere sunmaya çalışacağım.Hizmet binası yapım ve bakım onarım için ödediği tutar yaklaşık 19 milyon  liradır. Bu tutarın ayrıntısına baktığımızda 2017 yılında yaklaşık 13 trilyon yani 13 milyon ile ihale edilen içinde bulunduğumuz bina için ödenen tutar ve  Prof. Dr Necmettin Erbakan kültür merkezinin tadilatı için ödenen yaklaşık 6 trilyon yani 6 milyon liranın toplam tutarının oluşturduğu görülüyor.

Yağmur suyu şebeke geliştirilmesi için ise sadece 1 milyon 164 bin lira harcama yapılmıştır.

- Asfalt kaplama, tretuvar ve alt yapı çalışması için 27 milyon 495 bin lira harcanmıştır.

Tüm bu veriler aslında bizlere önceki dönemlerden kalma  alışkanlıkla YÜRÜTME organının fen işleri müdürlüğünde geçmiş yıllardan farklı bir politika izlemediğini  gösteriyor.

Beykoz belediyesinin 2018 yılı  geliri toplamda 361 milyon 598 bin liradır. Bu gelirin yaklaşık %43 ‘ü 2B gelirlerinden elde edilen gelirdir.

2018 yılı için 2B gelirleri , 154 milyon 347 bin liradır.

Beykoz Belediyesinin vergi gelirleri, temizlik hizmetleri müdürlüğü bütçesini dahi karşılayamaz. Yani vergi gelirlerimiz ile çöplerimizi dahi toplayacak durumda değiliz. 2018 vergi gelirlerimiz ile personel giderlerini ancak ödeyebilecek durumdayız.Maalesef tablo bu.

Kaynaklarımız var ama bu kaynaklar uzun vadeli sürekliliği olacak kaynaklar değil. 5 yılda harcanan para eski parayla 1 katrilyon 468 trilyon yeni parayla 1 milyar 468 milyon lira..

Sadece 5 yıl önceye değil 15 yıl öncesine gidin  Beykoz’da gelişmişlik anlamında bir ilerleme var mı ?

Hatta gerileme var…Sorunların üzerine yeni sorunlar katıldı..

2018 yılı sonu itibariyle Beykoz belediyesinin borcu 78 milyon 933 bin lira.

Banka mevduat hesaplarında ise yaklaşık 416 milyon lira nakit olduğu görülüyor.

Beykoz Belediye yönetimin 2B gelirlerinden dolayı bir kaynak sorunu yaşamadığı açıkça görülüyor.

Peki  Beykoz’un  sorunları noktasında kalıcı bir çözüme yıllardan beri neden  ulaşamıyor?

Mülkiyet konusunda adımlar atıldı doğru.. Ama bunca yıl iktidarda kalınmasına rağmen bu sorunlar çözülmeliydi…(Çözülebildi mi?) Çözülemedi..

15 yıldır Ak partili belediye yönetimlerinin olmasına karşın, üstelik merkezi hükümette iktidar olunmasına karşın hizmet adı altında sürekli  popülist çözümler yapıldı.

Kalıcı çözümler getirilemedi. 5 yılda 15 yıllık hizmet yapacağım dediğiniz Beykoz ‘da, AK parti belediye yönetimlerinin başarısızlığı nedeni ile Beykozlu 15 yılını kaybetti.

Gençler işsiz…Beykoz’da  esnaf siftah yapamıyor.Her Beykozlu ay sonu getirebilmek için  iktisat profesörü gibi enflasyon ile mücadelede kendisi için yeni bir ekonomik model yazıyor ve uyguluyor…

Beykoz’da Yeni Keynesler, Yeni Adam Smithler yetişiyor Adeta..

Beykozlu sosyal yardıma muhtaç hale getirildi. Beykozlu yıllarca yaşamlarını sürdürdükleri yerlerin akıbetinin belirsiz olmasında dolayı mutlu değil. Beykozlu  tedirgin….

Yenimahalle’nin arka sokaklarını veya yenimahallegöl bahçedeki Kadıköy denilen bölgeyi, incirköyün harmantepesini, Tokatköyün bombalı deresini, gümüşsuyunun çifte havuzlarını  ve diğer mahallelerin arka sokaklarını geziniz.. Beykozlunun mutsuzluğunun anlaşılması için anketlere gerek yok. Meşhur bir konumuz var Beytaş!

Aslında bir de Beyyap var..Beykozlunun, Beykoz Belediyesi denilince  en çok konuştuğu konulardandır.Bu kürsülerden defalarca  geçmiş dönem Cumhuriyet halk partisi meclis üyesi arkadaşlarımız  soru sormasına rağmen cevap alamadığı bir konudur bu.

Yani Beykoz Belediyesine ait şirketler..

Geçmiş Ak parti yönetimleri Belediyenin ve şirketlerin mali tablolarını  sunma konusunda hep sıkıntı yaşadı.Beytaş’ın 2018 bilançosu faaliyet kitapçığında sunulmuş.Fakat gelir tablosu yine yok.Beykoz’da ,  oluşan zarar nedeni ile öz kaynakları eksiye düşen yani batan, sonrasında belediyeden kaynak aktarılarak öz kaynağı artıya geçirilen Beytaşın neden zarar ettiği yıllardır anlaşılamadı.Bilançoya bakıldığında geçmiş yıl zararlarının yaklaşık 19 milyon 369 bin lira olduğu görülüyor.

Faaliyet raporunda yer aldığı şekli ile Beytaş konusu 2018 yılında da belirsizliğini koruyor… BEYTAŞ bugünde izaha muhtaç bir konudur.. Israrla Beykozludan kaçırılıyor.. Hesabı verilemiyor.Beykoz’a hizmet etmiş belediye yönetimlerine, birim müdürlerine , belediye meclis üyelerine, belediye personeline ve katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz.2019 yılında hukukun tesis edildiği ve  demokrasiye saygının arttığı bir yıl olması dileklerimizle hepinize teşekkür ediyoruz.

Başkan Murat Aydın’ın konuşmasının ardından Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve meclise teklifi yapılan 2018 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel kurulda son olarak Meclis Başkanlık Divanı tarafından Denetim Komisyonu Raporu okunarak oy çokluğuyla meclisten geçti.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2019, 00:44

Beykoz Gündem

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER