Beykoz Belediyesi Meclisi’nde onaylanmasının ardından İBB Meclisi’nin onayına sunulan Beykoz Belediyesi 2022 bütçesi kabul edildi.

İBB Meclisi’nde yapılan oylama sonucunda yüzde 2 artış ile 710 milyon TL’ye ulaşan Beykoz Belediyesi İstanbul ilçeleri arasında bütçesinde en düşük artış yapan ilçe oldu. CHP Meclis üyelerinin de “evet” oyu verdiği bütçede geçen yıla oranla 12 milyon artış gerçekleşti.

Beykoz Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu, İBB meclisinde yapılan bütçe oylamalarında rakama ve partiye bakılmadığını, yasalara uygun olarak hazırlanıp, hazırlanmadığına bakıldığını ifade etti.

CHP’li Meclis Üyesi Sataloğlu konu ilgili olarak, “Bütçe kararnamesinin Mahalli İdareler ve Muhasebe Yönetmeliğinin 5-34 maddelerine uygun olarak hazırlanması ve 11 (onbir) maddeden ibaret olması, bütçe kararnamesinde eklenen cetvellerin ilgili kanunlar ile tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanması ve personel giderlerinin toplam gelir bütçesinin yüzde 30’unu aşmaması durumunda yönetmeliğe uygun bir bütçe yapılmıştır. Dolayısıyla oylamada dikkat edilen husus budur” şeklinde konuştu.