Başkanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı için yayınlanan ilana istinaden 21. 06. 2021-25. 06.

Başkanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı için yayınlanan ilana istinaden 21. 06. 2021-25. 06. 2021 tarihleri arasında yapılan sözlü ve uygulamalı sınava ilişkin Kesin Olmayan Başarı Listesi ektedir.

Yayınlanan listede belirtilen atamaya esas puan kısmı; yönetmeliğe göre adayların sözlü ve uygulamalı sınav puanlarının %50'si ve başvuruda bulundukları KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınarak oluşturulmuştur. Yönetmeliğe göre Sözlü ve Uygulamalı sınavdan 60 puan alamayan adaylar başarısız sayılmışlardır.

Kesin olmayan sonuçlara itirazlar; itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile (Bayram tatili gözönüne alınarak) 29 Temmuz 2021 Perşembe günü mesai bitimi olan saat 17: 00'a kadar Beykoz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne şahsen dilekçe ile veya Beykoz Belediye Başkanlığına (Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No: 43 Beykoz-İSTANBUL) posta yolu ile yapılacaktır.

İtiraz süresi içerisinde Başkanlığımız evrak kaydına giriş yapılmayan itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Beykoz Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

Yayınlanan bu liste tebliğ niteliğinde olup ayrıca bu listede adı soyadı bulunan adaylara tebligat yapılmayacaktır. İtiraz süresi sonrasında yayınlanacak olan kesin listeye göre adaylara tebligat yapılacaktır.