İstanbul'un en eski ve köklü yerleşim yerlerinden Beykoz'un sanayiden tarıma, kültürel mirastan  turizm, edebiyat ve istihdama alanında uzman 76 akademisyenin katılımıyla çok yönlü masaya yatırıldığı  "Beykoz 2021 Sempozyumu" (19-20 ve 21 Kasım ) sona erdi.

Beykoz Belediyesi tarafından tertiplenen sempozyumun,  yerel yönetim hizmetlerinin geliştirilmesi, ilçe sakinlerinin tarihi ve çağdaş gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi, ilçenin kalkınmasına dair potansiyel imkanların tespiti ve  kurumun gelecek vizyonuna katkı sunması amaçlandı.

İlki 2019 yılında başlatılan sempozyum serisinin 3. ve son halkası olan buluşma toplam 17 oturum, 76 konuşmacı ve 71 tebliğiyle bu yıl da ilçenin zengin tarihi ve kültürel mirası ile mevcut dinamiklerini gözler önüne serdi.

Salgın koşulları dolayısıyla fiziksel ortam yerine çevrim içi yapılan sempozyum akademi, kültür ve eğitim ve sivil toplum kuruluşları tarafından ilgiyle takip edildi.

Boğaziçi ekseninde ilçeye derinlikli bir bakış sağlayan sempozyumun 3. ve son gününde, "Boğaziçi: Bir Yaşama Kültürü", "Kalkınma, Kültürel Miras Sürdürülebilirlik",   "Edebiyatımızda Boğaziçi ve Beykoz I", " Edebiyatımızda Boğaziçi ve Beykoz II", "Beykoz'da Gençlerin Kent Deneyimleri", "Beykoz Emek ve Üretim Tarihi", Beykoz: Bir İmkan Olarak Yaratıcı Kültür ve Endüstriler" ve "Beykoz'da İstihdam" oturumları yapıldı.

Osmanlı arşivleri ışığında bilimsel araştırma ve tebliğlerini sunan konuşmacılar ilçenin tarihi ve kültürel birikiminden yola çıkarak mevcut duruma değinirken,  ilçenin geleceğine şekil verecek öneriler dile getirdi.

Prof. Dr. İsmail Coşkun: "İstihdam Yaratıcı İmkanlara Odaklandık"

Kapanış konuşmasında sempozyum serisiyle ilçenin eski çağ tarihinden ekonomik potansiyeline çok geniş bir perspektife ele alındığını vurgulayan Sempozyum Tertip Heyeti Başkanı Prof. Dr. İsmail Coşkun:  "Birinci sempozyumda Beykoz'un tarihini, sadece bostan olmadığını, av köşkleri olmadığını açığa çıkardık. İkincide beşeri coğrafya ve sosyolojisini ele aldık. Bu sene gerçekleşen sempozyumda Beykoz'un istihdam ve imkan yaratıcı potansiyellerine odaklandık. Beykoz'un anlatılacak çok şeyi var. Biz bir kazı çalışması başlattık ve bu kazıda daha derine inilebilir. Emeği geçen tüm herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Murat Aydın: "Beykoz'la İlgili Değerli Bilgilere Ulaşıyoruz"

Beykoz'un mutluluğunun ilçeyle ilgili bilgilere ulaşmakla mümkün olacağını vurgulayan  Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ise: "Yerel yönetimler o bölgede yaşayan insanların mutlu etmek,  için vardır. Mutluluk yaşamı kolaylaştırmak, insanları zenginleştirmek, gelecekle ilgili beklentilerini, umutlarını artırmak, aidiyet duygularını geliştirmektir. Biz, Beykoz açısından dünyanın en değerli bilgisine ulaşmak istiyoruz. İşte sempozyum aracılığıyla biz bu bilgilere ulaşıyoruz. Bilenlerin bilgisiyle yürümek için sempozyum son derece önemlidir. Burada bir yaşanmışlık var, unutulanları ve  tecrübeyi açığa çıkarmak lazım. Sahip olduğumuz değerleri, bilgiyi, tecrübeyi öğrenmiş olacağız ve bu şekilde geleceğe aktaracağız. Bu vesileyle bir kez daha sempozyumda emeği geçen tüm hocalarıma ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.