Sataloğlu: "İBB borç içindeyse AKP'nin eseridir"

Sataloğlu: "İBB borç içindeyse AKP'nin eseridir"

Cumhuriyet Halk Partisi İBB ve Beykoz Belediye Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu, İBB Meclis toplantısında bütçe konuşması gerçekleştirdi.

Sataloğlu konuşmasına; 'Belediyeler, bir yerel birim olarak, halkın beklentilerini karşılamada her geçen gün daha da önemli hale gelmekte ve  ihtiyaçlara yetişmenin mücadelesini vermektedir' ifadelerini kullanarak başladı. 

İBB Meclis Üyesi Sataloğlu, "Bunu pandemi döneminde birlikte yaşadık.

Yerel yönetimler için verimlilik, az kaynakla doğru ihtiyaçların  karşılamasıdır. 

Gelir ve giderlerin arasında dengenin sağlanmasında kamu gelirlerinin artırılmasının çok kolay olmadığı, yani belediye meclislerinin kendi kanunlarını çıkartarak gelirlerini artırabilme gibi durumları  olmadığı dikkate alındığında kamu harcamalarının etkin ve verimli kullanılmasının önemli olduğu görülmektedir.

Fayda-maliyet ve Maliyet-etkinlik gibi çeşitli analiz teknikleri kamu harcamalarının etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesinde başvurulan yöntemlerdendir.
Ülkemizde ise  belediyeler ülkenin makro sorunlarına mikro ölçekte çözümler üretmeye çalışan yerel idarelerdir.
İşsizlik ,gelir dağılımı  gibi makro ekonomik sorunlara, kendi ölçeklerinde karşılık vermeye çalışmaktadırlar.

Faaliyet raporları, kamu kurumlarının şeffaflık ölçülerini ne derece yerine getirdiklerinin   ölçütlerinden biridir.
İBB’nin 2019 yılı  faaliyet raporu ,
hesap verebilir, şeffaf,adil,kente özen gösteren,insana saygının ön planda tutulduğu, birleştirici ,tarihine ,kültürüne sahip çıkan şehri koruyan ve şehrin gelişmesi için yeni politikalar üreten  bir yönetim anlayışının  artık iktidarda olduğunu göstermektedir. 

Yerel yönetimlerde esas olan halka hizmettir. İstanbul büyük şehir belediyesi   2019 yılı faaliyet raporu ile İstanbul halkına hizmet sunarken güler yüzlü, şefkatli, merhametli, dürüst ve adil bir yönetim olduğunu... Tarafsızlığı ilke edinen ve  hizmette adaleti esas alan bir belediyecilik anlayışına sahip olduğunu... 

İşi zorlaştırmayıp kolaylaştıran bir anlayışa sahip olduğunu, israf etmeyen, daha çok hizmeti düşünen ve kişilere değil akla ve bilime yüzünü çeviren bir yönetim olduğunu...

En önemlisi ise sevgi,saygı ve kardeşlik temelinde bir belediyecilik anlayışı ile şehrin kalkınmasını amaçlayan bir yönetim olduğunu göstermiştir.

Faaliyet raporu incelendiğinde  mali disiplin ve etkili bütçe yönetiminin başarılı bir şekilde uygulandığı görülmektedir. 
Hatırlatmak isterim..  

2019 yılı bütçesi bir önceki belediye yönetiminin hazırlamış olduğu bir bütçedir.

Planlaması bir önceki yönetim tarafından yapılmasına rağmen yeni yönetim bu bütçeyi başarı ile uygulamıştır. 

Gider bütçesinin bir alt başlığı olan ve hatta önemli bir kısmı yatırım nitelikli harcamalardan oluşan mal ve hizmet alımları için %93.17 gibi yüksek bir

6 milyar 767 milyon liralık tutarla gerçekleşme sağlanmıştır.

Bir önceki yıldan yüksek bir tutarla hizmet sunulmuştur.

Sermaye giderleri ise 2018 yılına göre  2019 yılı bütçesinde   yaklaşık %16 oranında düşük bütçelenmiş olmasına rağmen, yeni yönetim sermaye giderlerinde %84.16 gibi yüksek bir gerçekleşme oranına ulaşmıştır. 
Önceki dönem yönetim tarafından durdurulmuş yatırımlara tekrar başlanmıştır.

Raylı sistem, yol, alt ve üst geçit köprülü kavşak, viyadük, otopark tünel dere ıslahı gibi yatırımların yer aldığı sermaye giderleri için 10 milyar 335 milyon lira olarak bütçelenmiş olmasına rağmen %84.16 gibi yüksek gerçekleşme oranı ile kapatmıştır. 

Meydan betonlama, dökülmüş olan asfaltların söküp yerine tekrar dökmek gibi müteahhitlere iş verecek şekilde milletin ve halkın parasını israf edecek onarım adı altında    ne kadar  bakım onarım işi varsa  kontrol altına alınmış ve  metro ,ulaşım   gibi yatırımların yapılmaya devam etmiştir. 

İBB 9 metro projesini eş zamanlı olarak başlatmış ve belediye açısından dünyada benzeri olmayan alt yapı yatırım taahhüttü altına girmiştir. 

Mevcutta devam eden 9 metro hattının ihale bedeli 5.9 milyar eurodur.

Devir alınan kredi ve ticari borç yükü bugüne geldiğinde ise İdarenin gerçekleştirdiği ve yapımı devam eden projeleri için iç ve dış finansman kaynaklarından kullandığı kredilerin Aralık 2019 itibariyle mali borcun 9 milyar 431 milyon lirası iç borç  ve 13 milyar 275 milyon lirası ise dış borcu oluşturmakta toplam mali borç tutarı ise  22 milyar 342 milyon liradır. 

Bu tutarın 3 milyar 606 milyonu kısa vadeli mali borçlar, 18 milyar736 milyonu ise uzun vadeli mali borçlardan oluşmaktadır.  Uluslararası finans kuruluşlarına olan borcun   vadesi 2036 yılına kadar uzamaktadır.

Döviz kurlarının yüksek seyirde izlemesi elbette ki İBB mali yönetimini de olumsuz etkilemiştir. Borç tutarı aynı düzeyde kalmasına rağmen kurlar nedeniyle yaklaşık 1.5 milyar lira kur farkından dolayı İBB’nin borçlarında artış gerçekleşmiştir.

Borçlanmada görülen artışın gerekçesi budur.

Belediye yönetimi, yatırımları hızla bitirmenin yanı sıra, hizmet üretmeye ve   borçları da ödemeye devam etmiştir.

2019 yılında iç ve dış borç olmak üzere toplam 5 milyar 284 milyon lira ödeme yapılmıştır.

Bunun 3 milyar 573 milyon lirası iç borç ödemesi, ,1 milyar 710 milyon lirası ise dış borç ödemesi oluşturmaktadır.

Bu tablodaki başarı  kamusal mal ve hizmet alım süreçlerinde de şeffaflık ilkesinin sıkı sıkıya uygulanması ile kaynakların  israf edilmemesinin sonucudur. 

Bir taraftan yatırımlar devam etmiş, bir taraftan ise geçmiş dönemlerden devir alınan  borçlar ödenmeye devam etmiştir. 
Mali disiplin başarılı bir şekilde  sağlanmıştır. İzlenen yeni mali yönetim politikasının başarılı olarak uygulandığını göstermektedir.

Faaliyet raporları kamu kurumlarının şeffaflık ölçülerini ne derece yerine getirdiklerini gösterir.

İstanbul büyükşehir belediyesinin 2019 yılı faaliyet raporu ile halka hesap vermenin doğru verileriyle şeffaf ve anlaşılabilir bir rapor sunmuştur.

Konuşmama son verirken,
İstanbul’un   hizmet almasına katkı sunan başta  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ SAYIN EKREM İMAMOĞLU’NA, yönetimine ,  ve katkı sunan herkese ayrıca çok teşekkür ediyorum. "dedi


 

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2020, 16:25

Beykoz Gündem

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER