İlim Deryasına Açılan Kapı

Yaşamınızı idame ederken sizlere farklı bir pencereden bakma önerisinde bulunmak için, “Beşikten mezara kadar ilmi talep ediniz” Hadis-i Şerifiyle Ümmetimize ilmin değerini belirten Peygamberimizin izinden giderek aynı gayeye hizmet eden, Sakarya Erenler ilme Hizmet Vakfı’nı tanıtmak istedim.

Her vesileyle, Batıla Karşı Hakk'ın Zaferi için Dualar eden Adem Şener Hoca önderliğindeki SAKER Vakfı, mazlum coğrafyasının, sahipsiz olan Müslümanlarına umut olma yolunda da emin adımlarla ilerlemektedir…

Su kuyusu açmak, aş evi yapımı, kurban kesimi, kumanya dağıtımı, burs verilmesi, zekat alınması ve bunları mağdur olan kişiler için kullanılması başlıca faaliyetlerini oluşturmaktadır.

Bu vesileyle vakfın temelleri, 1997 yılında Adem Şener Hoca öncülüğünde Mekke Mescidi Derneği’nin kurulmasıyla atılmıştır. 

2014 yılında yine Adem Şener Hoca tarafından kurulan Sak-Er Vakfı, zamanın kutbu, asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hoca'nın manevi terbiyesinde, O’nun ilme, tebliğe verdiği önem ve ilim yaymada takip ettiği usul doğrultusunda, yirmi yıldır hizmetlerine devam etmektedir.

Bugüne kadar otuz binden fazla  sıbyan olmak üzere, Kur’an-ı Kerim kursunun yanı sıra hafızlık talebesi yetiştirerek, ihtiyaç sahibi olan ilim talebelerine de burs imkanı sağlanmıştır. 

Ayrıca, ihtiyaç sahiplerine gıda, kumanya, giysi gibi yardımlarda bulunarak, Kur’an Kurslarının ve bu konumda yer alan ailelerin sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Herkesin gücü nispetinde, malıyla ve dualarıyla mazlumların yanında yer alması için, tüm insanlığın evrensel insani ve İslami değerlere sahip bir hayata kavuşmasında etkin rol alarak, onların da bu yolda ilerlemesi için yönlendirdiği çalışmalarını hız kesmeden  sürdürmektedir.

Vakıf sağlam temelli dini eğitim vererek, özellikle de çocukların, hem dünya hem de ahiret hayatına hazırlanmasında etkili olmaktadır. 

İlim, amel ve ihlas ile donanmış, yarının örnek insanını yetiştirmeyi vazife bilen, gençleri kültürlü, milli ve manevi değerlere bağlı, şuurlu kişileri yetiştirerek topluma kazandırmaktadır. 

Bunların yanı sıra, ülkemizin tarihi yerlerine ve 1999 yılından bu yana kutlu beldelere hac ve umre seyahatleri düzenlemektedir.

Mürşid-i kamil olma özelliğiyle Sırat-ı Müstakimi gösteren, dalaletten hidayete sevk eden Adem Şener Hoca:  “(İman ve amelde) öne geçenler ise (Ahirette de) öne geçenlerdir. İşte onlar (Allah’a) yaklaştırılmış kimselerdir.” Vâkıa 10-11 Ayeti’ne mazhar olmuş Allah Dostlarından birisidir. 

Adem Şener Hoca, zamanın sahibine kavuşma yolunda olan herkesin, bu nimete mazhar olabilmesi için onlara her daim dua etmeyi önererek, Abdülkadir Geylani'nin(k.s.): "Asıl keramet müminlerin kalbine nuru ilahiyi tutuşturabilmek ve akıtabilmektir." sözündeki gibi etrafındaki kişileri bu istikamete doğru yönlendirmektedir...  

Bu vesileyle, hakikat yolundan sapmadan Peygamberimizin Sünneti'nden zerre miktarı ayrılmadan İslamı yaşayabilen salih olan bu kişilerin sohbetlerinden faydalanmalıdır.

Zamanın sahibinin emrinde hareket ederek nefsini terbiye etmek herkese nasip olmamaktadır. Bu uğurda gayret sarf etmek kişiyi huzurlu edecek, hiç umursamadan yalan dünyanın meşgaleleriyle ömür tüketenler ise hüsrana uğrayacaklardır.

Herkes, hakiki kurtuluşun Kur'an-ı Kerim'e bağlanmaktan ve SAKER Derneği gibi ilim meclislerinden faydalanmaktan geçtiğinin bilincinde olmalıdır...

YORUM EKLE
YORUMLAR
Cemalettin şen
Cemalettin şen - 9 ay Önce

Çok doğru