SP'li Koç: "Beykoz Belediyesi'nin gelir bütçesi gerçekçi değil"

Saadet Partisi, Haber, Beykoz, Beykoz Belediyesi

SP'li Koç: "Beykoz Belediyesi'nin gelir bütçesi gerçekçi değil"

Saadet Partisi Beykoz İlçe Başkanı Muammer Koç, Beykoz Belediyesi’nin bütçe çalışmaları hakkında ilçe yerel basınına açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi’nin Kavacık’da ki ilçe Merkezi’nde gerçekleşen basın açıklamasında konuşan İlçe Başkanı Muammer Koç “Ekim ayı yerel yönetimlerde bütçe ayı olması sebebiyle bu ay ki basın açıklamamızı Beykoz Belediyemizin bütçe çalışmaları konusunda olacaktır. Açıklamamızın üç nedeni bulunmaktadır. Birincisi Beykozlumuzun kendi öz varlığı olan Beykoz belediyesinin mali konularda ne 
durumda olduğunu kurumlarımızın açıklamış olduğu veriler doğrultusunda sorumlu muhalefet  gereği elde etmiş olduğumuz veriler ışığında halkımızı bilgilendirmek. İkincisi Saadet partisi ilçe başkanlığı olarak önümüzdeki seçimlerde halkımızın bu görevi bize vereceğine inandığımızdan dolayı nasıl bir kurum devraldığımızı ve bu kaynaklarla halkımıza  nasıl kaliteli hizmet yapacağımız hususunda bilgilerimizi güncelleyerek dersimize çalışıyoruz. Üçüncüsü gördüğümüz eksiklikleri bugünkü yöneticilere seslenerek aksaklıkları düzelmeleri hususunda önerilerimiz sıralıyoruz." dedi.

Muammer Koç konuşmasına şu sözlerle devam etti : "Değerli kardeşlerim 31 Mart seçimleri sonrasında Seçimi kazanan Adalet ve Kalkınma Partisi 
adayı Sn. Murat AYDIN Bey ve ekibi ilk altı ay içerisinde stratejik plan yapma zorunluluğu olmasından dolayı; stratejik planlamanın ise en önemli ayağın analizler olması ve analizler içerisinde paydaş analizi bulunmaktadır. Beykoz'da ilk defa yapılması gereken bir çalışmayı yaparak siyasi partilerinden görüşleri alınarak paydaş analizi için çalışma yapan Sayın Belediye Başkanına ve stratejik plan ekibine teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Bu bağlamda biz Saadet Partisi olarak Beykoz'umuzun bir paydaşı, aynı zamanda yönetimine talip olduğumuz bir siyasi hareketi olduğumuzdan dolayı Beykoz'umuza yararlı olacağına inandığımız tavsiyelerimizi mevcudu göz önünde tutarak önümüzdeki dönemde yapılması gerektiğine inandığımız çalışmaları sıraladığımız bir rapor hazırlayıp kendilerine takdim ettik.

İki buçuk yılın sonunda mali analizle Beykoz belediyesinin çalışmalarını değerlendireceğiz. "

Beykoz Belediyesinin Bütçesini 13 yılda 9 kat arttığına vurgu yapan Koç; "Beykoz Belediyesinin gelir ve giderleri 2009-2013 döneminde olağan bir seyir ederken 
2013 yılından sonra bir sıçrama yaşamıştır. Beykoz Belediyesi 2009-2020 arasında gider gerçekleşmeleri % 70-82 aralığında 
gerçekleşmiştir.Beykoz Belediyesi 2014 yılı ve sonrasında gelirlerinde 2 katına varan bir sıçrama olmuş 
ve sonraki yıllarda toplam gelirde azalma olmuştur. Beykoz Belediyesi bütçe gerçekleşme oranlarından anlaşılabileceği gibi gelir bütçesini 
gerçekçi bir şekilde yapamamaktadır." dedi.

"Beykoz Belediyesi 2021 Mali Durum ve Beklenti Raporundan anlaşılacağı üzere yıl sonu gelir beklentisi 472 milyon TL ve gelir bütçe gerçekleşme oranı %68’dir." şeklinde açıklamalarda bulunan Koç, 

"Buna rağmen 2021 yılı gelir bütçe tahminin 710 milyon TL olması gelir bütçesinin gerçekçi bir şekilde yapılmadığını göstermektedir. Personel giderleri, Giderler Gerçekleşmeleri içerisindeki oranı 2009 yılında %38 iken olumlu bir şekilde %8’lere kadar düşmüştür. Sermaye giderleri, normal ömrü bir yıldan fazla olan mal ve hizmet alımları ile sabit sermaye edinimleri ve gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan, bütçe hazırlama rehberi ve bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşan ödemelerdir." dedi.

Vergi Gelirlerinin 2010 ve 2022 yıllarında önceki yıla göre %100’ün üzerinde artış olduğunu ifade eden Koç ; " Bu büyük ölçüde Emlak Rayiç Bedellerinin %100’ün üstünde artırılmasından kaynaklanmaktadır. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ağırlıklı olarak mal ve hizmet satış gelirleri ve kira ve ecrimisillerden oluşmaktadır. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri yıllara göre farklı miktarlarda gerçekleşmiştir. Bu sebeple gelirler içindeki oranı da %2 ile %12 arasında çok farklı olmuştur. Beykoz Belediyesi, diğer belediyelerden farklı olarak 2B arazilerinin vatandaşa satışı 
sürecinde bu sürecin belediye üzerinden yürütülmesini sağlayarak 2014 yılından başlayarak yaklaşık 1,5 milyar TL’lik bir kaynak elde etmiştir. Bu gelir kalemi olağan bir gelir kalemi olmadığı için sürekli azaldığı görülmektedir. Bu sebeple Beykoz Belediyesinin bu büyük miktardaki gelirle Beykoz’un şimdi be önümüzdeki 50 yıl içindeki ihtiyaçlarını karşılayacak, sorunlarını çözecek yatırımlar yapması beklenmelidir." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Koç ; "Ağırlıklı olarak Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden oluşan Diğer Gelirler Kalemi belediyelerin en düzenli gelirleri arasındadır. Mali Durum ve Beklenti Raporuna göre 2021’de 214 milyon TL gerçekleşeceği öngörülmesine rağmen önceki yıllar gerçekleşmeleri göz önüne alındığında bu öngörünün gerçekçi olmadığı ve bununla bağlantılı olarak da 2022 Diğer Gelirler bütçesinin afaki yapıldığı söylenebilir. Sermaye Gelirleri kalemi taşınır ve taşınmaz satışlarından oluşmaktadır. Bu sebeple de 
belediyelerin olağan gelir kalemlerinden değildir. Beykoz Belediyesi 2015, 2017,2019,2020 gibi bir çok yıl taşınmaz satışı öngörmesine 
rağmen yıl içerisinde bu satışların gerçekleşmediği gözükmektedir. " dedi.

"Acaba 2021 ve 2022 yılı Bütçe tahminleri gerçekçi midir?" sorusunu yönelten Koç ; "Beykoz Belediyesi 2020 yılı Bilançosunda görülebileceği gibi belediyenin 2.632.730 TL’lik bir arazi ve arsası bulunmaktadır. 2022 yılı bütçesine ise 180 milyon TL’lik sermaye geliri bütçesi öngörülmüştür. Beykoz Belediyesi; ya 2022 Sermaye Gelirleri Bütçesini afaki olarak yapmıştır ya Beykoz Belediyesi’nin arsa ve arazileri Bilançoda sunduğundan çok daha fazladır. Bu durumda ise belediyenin mali tablolarının güvenilirliği sorgulanmalıdır. Bilançoda gördüğümüz bu artışın önceki yıllarda kayıt altına alınmamış duran varlıklarının muhasebede kayıt altına alındığı düşünülmektedir.Beykoz Belediyesinin borçlarının 2013 sonrası 2B arazilerinin devralınması ve 
satışıyla birlikte borçlarının büyük ölçüde azaldığı görülmektedir.Beykoz Belediyesinin 2B arazilerin devrolmasıyla Özkaynakları 2013 sonrası büyük ölçüde artarak 1,2 milyar TL’ye kadar çıkmıştır.
Ancak sonrasında bu kaynakların yatırıma değil de cari harcamalara aktarılması sonucu (Olumsuz Faaliyet Sonuçları) 400 milyondan fazla azaldığı görülmektedir." ifadelerinde bulundu.

Koç, konuşmasında şu değerlendirme ve  tavsiylerde bulundu :

"-Beykoz Belediyesi geçtiğimiz dönemlerde 2b arazilerin belediyeye devredilmesiyle çok önemli bir mali kaynak elde etmiştir. Bu konudaki çabalarından ötürü önceki dönem belediye başkanını takdir etmek gerekir.
-Ancak Beykoz Belediyesinin bir daha eline geçmeyecek böyle önemli bir mali kaynağın Beykoz’un yıllarıdır yaşadığı sorunların çözümüne ve hayal ettiğimiz Beykoz’un inşasına harcanması gerekirken, böyle olmayıp cari harcamalara ayrıldığı görülmektedir. 
-Bu gelir kalemi olağan bir gelir kalemi olmadığı için sürekli azaldığı görülmektedir. Bu sebeple Beykoz Belediyesinin bu büyük miktardaki gelirle Beykoz’un şimdi ve önümüzdeki 50 
yıl içindeki ihtiyaçlarını karşılayacak, sorunlarını çözecek yatırımlar yapması beklenmelidir.
-Hazıra dağ dayanmaz atasözünden yola çıkarak Beykoz belediyesinin 2b gelirlerini büyük ölçüde yatırıma değil de cari harcamalara yapmasından dolayı elindeki kaynakların hızla eridiği görülmektedir 
-Buna karşın Beykoz belediyesi gelir gider dengesindeki bozulmayı düzelmek için
vatandaşlarımızın evlerinin bulunduğu arazileri Rezerv alanları ve riskli bölge dönüşüm alanı adı altında yapacakları imar ve planlama çalışmasıyla mı düzeltmeyi düşünüyor.?
-İstanbul büyük şehir belediyesinin çubuklu beş evlerde dönüşüm için yaptığı çalışmada aynı şekilde Beykoz belediyesinin çubuklu şahin tepesi dede oğlu ve tokat köy ayazma bölgelerindeki dönüşüm çalışmaları 
-Beykoz un diğer bölgelerinde yapılması planlanan dönüşümler için vatandaşımızın hiçbir ferdinin zarara uğratılmadan haklarının verilmesi karşılığında Kurumların kaynak elde etmeleri olumlu karşılarız. aksi halde yapılacak tüm haksızlıkların karşısında duracağımızı 
bildiririz.
-Beykoz belediyesi yönetimi gelirlerini vergi ve toprak satışlarından elde etmekten ziyade mevcut kaynaklarını harekete geçirerek TEŞEBBÜS gelirlerini artırıcı çalışmalar yapmalıdır. örneğin kooperatif ortaklıklarıyla OSB kurarak -köylerinde tarım hayvancılık-seracılık-enerji üretimi gibi vs.. çalışmalar yapmalıdır
- Bu sayede Beykoz da işsizlik büyük ölçüde ortadan kalkacak ve üretim ile ekonomik kalkınma sağlanacaktır. "

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2021, 16:08

Haber Merkezi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER