Sataloğlu, Beykoz Belediyesi'nin bütçesine itiraz etti

Sataloğlu, Beykoz Belediyesi'nin bütçesine itiraz etti

Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz Belediye Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu, Beykoz Belediyesi'nin 2021 yılında oy çokluğu ile geçen 698 milyon 500 TL olan bütçesine itiraz etti. 

Sataloğlu yaptığı konuşmada; "Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Bayramının 97.yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutlayacağız.

Cumhuriyet,  Milletimize verilmiş en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir.

Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün tarif ettiği gibi  “Bu rejim halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan,  esirlik ve dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur.

Cumhuriyet; ulusumuzun, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde büyük mücadelesinin, özgür ve bağımsız yaşama iradesinin sonucudur. Türkiye’nin çağdaş ve demokratik bir ülke olmasının, aydınlık geleceğimizin en önemli güvencesidir. Bizler de cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacak, yüceltecek ve yüzyıllar boyu bu gururla kutlamaya devam edeceğiz.

Çağdaş uygarlık hedefimize yönelik bir devlet ve toplum yapısının temelini oluşturan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve  tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygı ile anıyoruz.

Konuşmama başlamadan önce kitapçık hakkında birkaç cümle sarf etmek istiyorum sizlere...

Önce baştan başlayalım,

 Baştan bir kere hatayı görelim.

Kamu yönetimde ilk okutulan konulardandır bu,

Bu kitapçık geçen 1,5 yılda izlediğiniz yönetim politikasının tezahürü olmuştur.

Organizasyon şemasından bahsediyorum,

Belediye meclisi,  Belediye başkanının altında emrinde bir yönetim organı değildir.

Belediyenin organları,  belediye başkanı, belediye encümeni ve belediye meclisidir.

Belediye meclisini belediye başkanının altında bir birim olarak gösterilmesi yanlıştır.  

5393 sayılı belediye kanununun 17.maddesinde belediye meclisi şu şekilde tanımlanır;  Belediye meclisi belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Meclisin görev ve yetkileri ise Madde 18 de  izah edilmiştir.

Belediye meclisi üyeleri  ,belediye başkanı ile aynı zarfa girmiş ve seçilmişlerdir. 

Bütçe pusuladır.

Bütçe bir meclis kararıdır,

Bütçe mali plandır,

Tahmindir,

Yol göstericidir,

Bütçe İktidarın vizyonunu gösterir,

Bütçe, yerelde bütçe yapıcıların ilçe   sorunlarına hakimiyetini gösterir.

Belediye bütçesi, bir mali yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren, belediye meclisince yeni mali yılda uygulamaya konulmak üzere görüşülüp kabul edilen hukuki bir metindir.

Bütçeler birisi harcamaların nereye yapıldığını gösteren gider bütçesi, diğeri ise bu giderlerin kaynağını gösteren gelir bütçesi olmak üzere iki taraflıdır.

Yerel düzeyde bütçe izlemeden bahsederken bütçenin bu iki yönünün de ele alınması gerekir. Çünkü kaynakların nasıl kullanıldığı kadar, gelirlerin hangi kaynaklardan toplandığı ve etkin toplanıp toplanmadığı da önemlidir.

Gelirler bütçesi hazırlanır, sonra bütçeye konan tahmini gelirlerle bir yıl içinde ne kadar iş ve hizmet yapılabilecekse ona göre gider bütçesi hazırlanır.

Bütçeler,   yerel yönetim birimlerine tahsis edilen maddi ve mali kaynakların nerelere ve hangi önceliklere göre tahsis edildiğini göstermeleri bakımından önemlidir.

Bütçenin amacına uygun olarak uygulanmasından en başta belediye başkanı sorumludur.

Yerel yönetimler için verimlilik, az kaynakla doğru ihtiyaçların  karşılamasıdır.

Gelir ve giderlerin arasında dengenin sağlanmasında kamu gelirlerinin artırılmasının çok kolay olmadığı, yani belediye meclislerinin kendi kanunlarını çıkartarak gelirlerini artırabilme gibi durumları  olmadığı dikkate alındığında kamu harcamalarının etkin ve verimli kullanılmasının önemli olduğu görülmektedir.

Fayda-maliyet ve verimlilik gibi çeşitli analiz teknikleri kamu harcamalarının etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesinde başvurulan yöntemlerdendir.

Belediyeler içinde bulunduğumuz  ekonomik konjonktürde  makro sorunlara  mikro ölçekte çözümler üretmeye çalışmaktadırlar.

İşsizlik ,gelir dağılımı  gibi makro ekonomik sorunlara, kendi ölçeklerinde karşılık vermeye çalışmaktadırlar.

Sadece birkaç örneğini verdiğim bu  nedenlerden dolayı  kaynakların etkin ve verimli kullanılması önemlidir.

Bütçelerde gelirlerin giderleri karşılayamaması halinde oluşan aradaki fark, ilk olarak gider bütçesinde öngörülen tertiplerden indirim yapılması ya da yeni gelir kaynakları bulunması suretiyle giderilmeye çalışılır.

Beykoz belediye yönetimi bu yönetim tarzı ile devam ettiğinde görülen o ki bütçe denkliğini oluşturmak için teknik tabir ile söyleyeyim finansman ekonomik sınıflandırma tabloları hazırlamaya başlayacaksınız.

Yani borçlanma ile bütçe denkliğini sağlayacaksınız. 

Beykoz Belediyesi 2021 bütçesi 698 milyon 500 bin liradır.

 Artışın nedeni 2 müdürlükten kaynaklı,

-Fen işleri müdürlüğü bir önceki yıla göre artış tutarı 43 milyon 764 bin lira,

-Park ve bahçeler müdürlüğünün bir önceki yıla göre bütçe artış tutarı 30milyon 364 bin liradır. Bunların ayrıntısına birazdan değineceğim.

-Bütçede dikkat çeken başka bir bölüm daha var . Bununla ilgili kısa teknik bir bilgi  paylaşmak istiyorum , 

Bu yıl belediye bütçesinden yedek ödenek olarak ayrılan tutar 49 milyon 478 bin lira  

Bu kanunen ayrılması gereken bir tutardır.  

Hayali olarak yapılan  bu bütçede yedek ödenekte elbette ki  bir artış olacaktır. Bu başarı değildir. 

 Kanunen bütçe gelirleri toplamının %10’undan fazla olmamak kaydıyla en az %5 bütçeye yedek ödenek konulur. Bu bir zorunluluktur.

Park ve bahçeler müdürlüğü bütçesinde,

-Park REKREASYON ve dinlenme alanlarının yapımı için 20 milyon,

- Park ve dinlenme alanlarının tamir ve bakım çalışmaları için ise 37milyon 202 bin lira,

-Park alanlarının tamir ve bakımı için 2021 yılında bütçelenen tutar aylık yaklaşık  3 milyon 100 bin liradır.

Fen işleri müdürlüğünde ise 2021 yılı için şu veri dikkat çekici,

-İlgili kamu kurumları  iş birliği ile kamu hizmet binalarının yenilenmesi ve nikah salonu, kütüphane, kültür merkezi ve akdem binalarının ve kent meydanının yapılması için bütçelenen tutar 28 milyon 500 bin liradır.

-İlçe genelinde yol bakımlarının yapılması 52 milyon lira,

-Belediye hizmetleri araç kiralanması 41 milyon 910 bin lira,

-Kültür ve sosyal işleri müdürlüğünün bütçesi  29 milyon 500 bin liraya ulaşmıştır.

-2021 yılında geziler, eğitim hizmetleri ve tanıtma faaliyetlerine ayrılan bütçe 18 milyon 700 bin  liradır.

-Temsil ve tanıtma gideri olarak bütçelenen tutar ise 21 milyon 327 bin liradır.

-Aylık ortalama 1 milyon 777 bin lira temsil ve tanıtma gideri var.

Deprem konusu çok önemli. 

İstanbul’un bir gerçeğidir deprem.

İBB ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma  Enstitüsü ile iş birliği ile yapılmış olan “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesinden faydalanılarak üretilen bu kitapçıklarda, olası bir depremde ilçe bazında   bina hasarları, olası can kaybı ve yaralanmalar, altyapı hasarları ve geçici barınma ihtiyacı gibi bileşenler analiz edilerek rapor haline getirilmiştir.

Beykoz kitapçığındaki şu bölüm dikkat çekici  7.5 senaryo depremi sonrasında 5.937 hanelik acil barınma ihtiyacının ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. 

Hane başına 3 kişilik nüfus kabulüyle, yaklaşık 17.811 kişinin acil barınma ihtiyacı olacağı beklenmektedir. Bu tahminlerde   depremin oluş şekline göre, hasarlarda gördüğümüze benzer belirsizlikler bulunmakta olup, deprem sonrası gerçekleşen acil barınma ihtiyacı içindeki nüfus verilen değerin altında ya da üstünde gerçekleşebilir denilmektedir.

Pazartesi yapılan  meclis toplantısında bu konunun önemi Ak partili bir konuşmacı arkadaşımız tarafından  kürsüden bir kez daha dile getirilmişti.

Peki sizlere soruyorum.

Belediye yönetiminin olası bir deprem ile ilgili hazırlığı varmıdır? 

Deprem konusunda bütçelediğiniz tutar nedir açıklayın?  

Bütçe yapmak ciddi ve uzmanlık gerektiren bir konudur. 

Öyle yok biz yedek ödenekte bekletiriz ordan fasıllar arası geçiş yaparız. 

Bir şirketin bütçesini yapmıyorsunuz siz 698 milyonluk belediyeye ait bir bütçe yapıyorsunuz hatırlatırım. Hayatın gerçeklerini dikkate alın.

Bu verileri daha da uzatabilirim.

Ama önemli bir konumuz var..

Buna ayrı bir parantez açmak istiyorum,

Beytaş konusu konuşulmayan bütçe görüşmesi olmaz.

Kürsülerden defalarca bu konuya değinip, hakaret etmeden eleştirilerimizi yaptık. 

Sayın başkan eski adıyla Beytaş restoran konusunda Beykozlulara bir müjde verdi.

Ne dedi,

Yemekten sonra çay bedava.

Bakınız beytaş aş’ye aktarılan tutarları söylüyorum,

2009 yılında  5 milyon,  

2016 yılında  18 milyon,  

2019 yılında ise 9 milyon 600 bin lira aktardınız.

Toplamda son 11 yılda belediyeden aktarılan tutar yaklaşık 33 milyon liradır..

Biz harcanan milyonlar nereye gitti onu soruyoruz.

11 yılın sonunda bir restoran çıktı. 

Beykozlu bedava çayın peşinde değil. Beykozlu harcanan milyonlar kimlere gitti onun peşinde.

Kendi parasının peşinde.

 Üzerimizde yetim hakkı olan kamu malı konusunda, kendi malından daha fazla korumayı  öğreten bir geleneğimiz var. 

Ne yaparsak yapalım önce vicdanımıza hesap verecek şekilde yapmayı kendimize ilke edinmeliyiz. 

Attığımız her adımda kamu adına yetki kullandığımızı bilerek bu alanda ortak akıldan faydalanarak iş yapmalıyız.

Beytaş Aş ve Beyyap Aş konusunda şeffaf ve hesap verebilir olmaya davet ediyorum sizi.

Şeffaf olmak  ve hesap verebilir olmak bu kadar zor mu?

Beykoz Belediye yönetimi 2021 yılı bütçesinde göstermiştir ki.

Beykoz için 2021 yılı,

-Park ve bahçelerin bakım onarımı ,

-Kamu binalarının her yıl olduğu gibi tadilatı,ama tadilat yapılacak binalarında depreme dayanıklılığının  kontrollerini de  yapınız.

-Her yıl olduğu gibi asfalt yaması yapılarak,

-Temizlik işleri müdürlüğümüzün atık toplama faaliyeti ile 

Bir de unutmak olmaz festivaller ile geçecek.

2019 yılında 544 milyon,

2020 yılında 696 milyon ile bütçe yaptınız.

2021 yılında ise 698 milyon500 bin  olarak bütçeyi yapıyorsunuz.

Yüksek bütçeler yapmak başarı değildir.

Şişirilmiş bütçeler yapmak hiç başarı değildir.

Bütçe rakamlarının yüksekliğine rağmen Beykoz’da bir şeylerin değişmediğini  ve  iktidarın başarısız olduğunu görüyoruz

Değişen ne var... 

Yıllardır yüksek bütçeler öngörüyorsunuz fakat Beykozun sorunlarını çözmede ve kalıcı eserler bırakmada başarısız kaldınız.  Görsel şovlarda başarılısınız fakat    sorunları çözmede, başarılı  olamadınız.

2021 yılı bütçesi ile başarılı olacağınız sadece bir konu var.

Bankadaki mevduatı azaltacaksınız.

2018 yılında bankadaki para 414 milyon lira idi.2019 yılının sonunda ise yaklaşık 83 milyon azalarak 330 milyona indi.2021 yılı bütçesi ile bankadaki parayı bitirmeyi amaçlıyorsunuz.

2018 yılında kesinleşen gider ve gelir farkı  -28 milyon lira 

2019 yılında kesinleşen gider ve gelir farkı  ise  -60 milyon lira olmuştur. Gelirden daha fazla gider gerçekleşmiştir. Aradaki fark bankadaki para ile karşılanmıştır. Tablonun size göre sağ alt köşesindeki grafikte  kesinleşen verilere baktığımızda bu açıkça görülüyor. 

Yeni yönetim göreve geldikten sonra bütçe gider ve gelir rakamları arasındaki fark açılmaya başlamıştır.

 2021 yılı bütçesinde gelir cetvelindeki kalemler şişirilmiştir. Gerçekçilikten uzaktır.  

Yeni yeni gönderilmeye başlanan ecri misil yazıları ile bu   artış tutarlarını izah edemezsiniz. Gelir cetvelini şişirerek gider tutarlarını yüksek hesapladınız. Gelir tutmayınca bankadaki mevduat ile gideri karşılayacaksınız.

Bu bütçe hayali bir bütçedir. 

Bu bütçe kanunen yapılması gereken bir prosedürü gerçekleştirmek için acele hazırlanan ve  yıl içinde ise FASILLARA geçişler ile düzeltilmesi planlanan bir çalışma olmuştur. 

Sayın başkan ve değerli belediye meclis üyeleri,

Konuşmamı sonuçlandırmadan önce  bu bütçenin hazırlanması sürecinde yoğun mesailerini harcayan başta mali hizmetler müdürlüğü yetkilileri olmak üzere birim müdürlerine ve emeği geçen herkese  teşekkür ediyorum.

Sorunları gün geçtikçe artan Beykozumuz için   ,hayali olarak yapılan bu bütçeyi   yapan siyasi anlayış ile  Beykoz’un , sorunlarının çözülememesi bir yana ötelendiğini görüyoruz. 

Gerçekçi olmayan , halka hizmet götürmekten uzak, geçmiş bütçe hatalarından ders almamış ,halkın sorunlarının çözümü olmaktan uzak, hayali olan bu bütçeye Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak ret oyu vereceğiz.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020, 21:50

Beykoz Gündem

YORUM EKLE
YORUMLAR
Riza Düzcan
Riza Düzcan - 10 ay Önce

Sayin neclis üyem. Bu gidisle bastirdiginiz kitapcik yetmicek., ansiklobedi haline gelicek bu yolsuzluklari

SIRADAKİ HABER