İsmet Acar: "Villarımız yıkılmayacak, her şey yasal"

İsmet Acar: "Villarımız yıkılmayacak, her şey yasal"

Beykozlu İş İnsanı Acarlar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Acar Acarkent’in yapı ruhsatlarının iptal edildiğine ilişkin çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Acarkent’in yapı ruhsatlarının iptal edildiğine ilişkin çıkan haberlerin asılsız olduğunu bir duyuru ile açıklayan İsmet Acar, Acarkent Sitesi ile ilgili gerekli olan tüm yasal işlemlerin tamamlanmış olup yapılan tüm işlerin yasal olduğunu söyledi.Beykozlu İş İnsanı Acarlar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Acar’ın Beykoz Olay Gazetesine gönderdiği T.C. Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ve T.C. İstanbul 6. İdare Mahkemesi mahkeme kararlarını siz değerli okuyucularımızla paylaşıyoruz.

DUYURU

Beykoz İlçesinde yer alan Acarkent Sitesi ile ilgili gerekli olan tüm yasal işlemler tamamlanarak Beykoz Belediyesinden ilk ruhsat 21.04.1988 tarihinde alınmış, İmar yasasının 29. Maddesine uygun şekilde 5 yıllık yasal süreler sonunda tamamlanmamış ve iskanı alınmamış yapılar için 21.04.1993 – 03.04.1998 – 30.03.2003 – 26.03.2008 – 28.03.2013 tarihinde yenilenmiştir. Ayrıca 31.08.2006 – 23.07.2014 tarihinde de iç tadilatlar nedeniyle tadilat ruhsatları alınmıştır.

Acarkent Sitesi ile ilgili, yapılan tüm işlemlerin 3194 Sayılı İmar Kanunu, 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Koruma Kanununa uygun olarak yapılmış olduğu İstanbul 6 İdare Mahkemesince verilen ve derecattan geçerek kesinleşen 23.12.2011 tarih ve 2009/1941 Esas, 2011/2067 Sayılı karar da açıkça belirlenmiştir.

Bugün itibariyle Acarkent’te onaylı projelerinde yer alan toplam 1519 yapıdan 1513 yapının inşaatları tamamlanmış yapı kullanım izin (iskan) belgesi alınmış ve Tapu Müdürlüğünce de kat mülkiyetine dönüştürülmüştür.

T.M.M.O.B Mimarlar Odası (İstanbul Büyük Kent Şubesi) tarafından İstanbul 4 idare Mahkemesi nezdinde açılan 2004/1118 Esas sayılı davada en son 31.01.2020 tarihinde 2020/177 sayılı kararla 21.04.1988 günlü yapı ruhsatı ile 21.04.1993 günlü yapı ruhsatının iptaline karar verilmiştir. İptal edilen yapı ruhsatlarının 5 yıllık yasal süreleri fiilen sona ermiş ve ortadan kalkmış olup bu ruhsatlar 5 yıllık yasal süreleri sonunda yenilenmiştir.

Davacı Mimarlar Odası verilen, yenilenen, tadilen düzenlenen yapı ruhsatlarının tamamı Beykoz Belediyen Başkanlığı tarafından kendilerine gönderildiği halde hiçbir ruhsat için yasal sürelerde dava açmamıştır.

Kaldı ki Acarkent ile ilgili Orman Bakanlığı tarafından Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde açılan 2006/420 Esas sayılı davada en son 03.02.2020 tarihinde verilen 2020/5 sayılı kararda aynen; ‘’ T.M.M.O.B Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından Saip Molla (1) Özel Ormanı için Beykoz Belediye Başkanlığına yazılan 08.03.2004 tarih ve 2004/03.005 Sayılı yazıya, Beykoz Belediye Başkanlığınca verilen 16.03.2004 tarih ve 317 Sayılı cevabı yazı dayanak gösterilerek, İstanbul 4. İdari Mahkemesi nezdinde 2004/1118 Esas sayıda dava açıldığı, ancak ilk ruhsat tarihi olan 21.04.1988 tarihinden itibaren yapılan tüm işlemlerden davacının haberdar olduğu, ayrıca 1993 tarihinde Beykoz Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda davacı odanın bilirkişilik yaptığı, açılan davanın halen İstanbul 4 idaresi Mahkemesi nezdinde 2019/887E. Sayıda derdest olduğu, ayrıca davacı idarenin dava tarihinden sonra yenilenen veya tadilen düzenlenen yapı ruhsatlarının varlığından haber olmasına rağmen, yasal süreler içerisinde açılmış bir dava olmadığı ve bu durumda fiilen sona ermiş olan yapı ruhsatlarının iptali ile ilgili devam eden davanın konusuz kaldığı açıktır’’ şeklinde açıklama yapılmıştır.

Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin söz konusu kararın 176 sayfasından ‘Tüm dosya kapsamından’ itibaren karar okunduğunda Acarkent’te yapılan tüm işlemlerin yasal olduğu anlaşılacaktır. Ayrıca Acarkent’te yapı kullanım izin (iskan) belgeleri alındıktan sonra ilave inşaat yapan 1400 civarındaki yapı sahibinin İmar Barışı Yasasından faydalanarak yapı kayıt belgeleri alındığı Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi kararında da belirtilmiştir.

Acarkent’te yere alan çok katlı (T-1) – (T-2) yapıları ile ilgili verilen yapı ruhsatları ve İBB Başkanlığının talebi doğrultusunda Beykoz Belediye Başkanlığınca 2009 yılında iptal edilmiş olup, bu iptal işleminin iptali için mal sahibi şirket tarafından İstanbul 6. İdare Mahkemesi nezdinde açılan 2009/1941 Esas sayılı davada verilen ve kesinleşen 23.12.2011 Tarih ve 2011/2067 sayılı karar incelendiğinde Acarkent’te her şeyin yasal olduğu açıkça görülmektedir.

İstanbul 4. İdare Mahkemesince verilen karar 30 günlük yasal süresi içerisinde Danıştay ilgili dairesi nezdinde taraflarca temyiz edilecektir.

T.M.M.O.B Mimarlar odasının İstanbul 4. İdare Mahkemesinde açtığı davanın sonucu ne olursa olsun Acarkent’te hiçbir yapıda yasal açıdan yıkım söz konusu edilemez.

Acarkent’te yapı kullanım izin (iskan) belgesi alınmamış 6 adet yapı için en son 23.07.2014 tarihinde tadilen alınan ve 5 yıllık yasal süresi sonunda yenilenmesi talep edilen yapı ruhsatı geçerli olup diğer tüm ruhsatlar yasal süreli sonunda fiilen ortadan kalkmış bulunmaktadır.

Sevgi ve Saygılarımla,

İSMET ACAR                

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2020, 22:07

Beykoz Gündem

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER