Beykoz'un Tarihine Işık Tutacak Sempozyum

Beykoz Belediyesi tarafından 6-7-8 Aralık 2019 tarihlerinde düzenlenecek “Beykoz Sempozyumu 2019”, ilçenin dününü, bugününü ve yarınını içeren geniş bir zaman dilimini kapsayacak. Böylelikle sempozyumla Beykoz’un gelişimi tarihsel bir yaklaşımla ele alınmasının yanı sıra ilçenin hali hazır ekonomi-politik ve demografik yapısı, spor tarihi, ekolojik imkan ve sorunları, eğitim tarihi ve günümüzde bir eğitimi merkezi olma niteliğini kazanması, edebiyatımızda ilçemizin yeri gibi konuların ayrıntılı bir şekilde ele alınması amaçlanmaktadır.

Beykoz'un Tarihine Işık Tutacak Sempozyum

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenecek olan “Beykoz Sempozyumu 2019” ile, ilçenin gelişimi tarihsel bir yaklaşımla ele alınırken, hali hazır ekonomi-politik ve demografik yapısı, spor tarihi, ekolojik imkan ve sorunları, eğitim tarihi ve günümüzde bir eğitimi merkezi olma niteliğini kazanması, edebiyatımızda ilçemizin yeri gibi konuların ayrıntılı bir şekilde ele analiz edilmesi hedefleniyor. Tarihin yol gösterici ışığında geleceği aydınlatmaya amaçlayan Sempozyum’un, akademisyenlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, STK’ların ve ilgili özel sektör temsilcilerin iştirakiyle zenginleşmesi amaçlanıyor.

Beykoz ilçesi, iç ve dış göçle dönüşen yapısı, imar ve şehirleşme alanında son 20 yılda gerçekleşen makro projelerle hem yeni kentsel nüfusu kendisine çekmekte, hem de üretim, yerleşme, lojistik, eğitim alanlarında yeni imkanlar sunmaktadır.

Beykoz Sempozyumu 2019, İstanbul’un yaşadığı büyük değişime koşut olarak ilçenin yaşamakta olduğu bu değişimler için farkındalık oluşturmayı amaçlayarak mevcut durumunun tespitini yapmayı, alanında uzmanların katkılarıyla konuları ele almayı hedefliyor.

Beykoz ilçesi, Eskiçağ’dan günümüze kadar uzanan bir yerleşim tarihine sahiptir. Osmanlı Dönemi yerleşimler muhaceret döneminde yoğunlaşmış olmakla birlikte, bilhassa 19. yüzyılda başlayan sanayileşme ve Boğaz kıyısı yerleşimleriyle giderek şehir dokusu gelişmiştir. Türkiye’nin bir bütün olarak yaşadığı şehirleşme ve iç göç hareketleri Beykoz’a da yansıyarak kentsel nüfus dokusunun zenginleşmesini getirmiştir. Ayrıca son sekiz – on yıldır Türkiye’nin uluslararası göç hareketlerinde bir güzergah ülke konumundan hedef ülke konumuna gelmesiyle uluslararası göç alan bir ilçe olmuştur. Bunların yanı sıra geçen 20 yıl içinde İstanbul’da yaşanan imar ve şehirleşme alanlarına yönelik makro projelerle Beykoz yeni kentsel nüfusu kendisine çekmenin yanında üretim, yerleşme, lojistik, eğitim alanlarında yeni imkan ve sorunları da beraberinde getirmektedir.

Beykoz ilçesi, çok yüklü tarihi, çok zengin bir demografik ve toplumsal çeşitliliği içeren kentsel dokusu, balıkçılıktan üretime, turizmden eğitim ve lojistiğe kadar birçok alanda gelişen imkanlarla önemli bir ekonomik potansiyel yakalamış; aynı zamanda da büyük bir değişimi yaşamıştır.

Beykoz 2019 Sempozyumu ile ilçenin en eski dönemden başlayarak günümüze uzanan tarihine ışık tutmak, tarih içerisindeki yerini tespit etmek; Boğaziçi’ndeki konumunun beslediği ve buna eklenen sanayileşme sürecinin getirdiği kentsel dokunun günümüzdeki yapısı, dini manevi merkezleri, mesire ve koru alanları, spor tarihindeki yeri, hali hazır ekonomi politik yapısı ve gelişen yeni ekonomik potansiyelleri etraflıca ele alınacaktır.

Sempozyum çok sayıda ve farklı disiplinden gelen bilim insanları ve Beykoz üzerine çalışmış, eser vermiş isimlerin yanında bizzat Beykoz’u yaşamış, Beykoz’un yakın dönem toplumsal hafızasının aydınlatılmasına katkıda bulunacak saygın isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecektir.

İlk kez düzenlenecek “Beykoz Sempozyumu 2019” ile, ilçenin dinamik ve değişime açık yapısını tarih, sanayi, turizm ve toplum gibi birçok perspektiften hareketle anlamaya yönelik önemli bir adım atılmış olacaktır.

Ayrıca sempozyum boyunca üç önemli sergi de açılacaktır. Prof. Dr. Rahmi Deniz Özbsay’ın küratörlüğünde açılacak sergiler, “Osmanlı Arşiv Belgelerinde Beykoz”, “Pul ve Fiskallerde Beykoz Su ve Belediye Hizmetleri” ile “Kartpostallarda Beykoz” konularını içerecektir.

Sempozyumda ele alınacak konular aşağıda yer alan temalar çerçevesinde gerçekleşecektir. Bu temel konular çerçevesinde farklı bildiriler sunulabilir:

 1. İlkçağlardan İstanbul’un Fethine Beykoz
 2. Modernleşme Öncesi Osmanlı Dönemi Beykoz
 3. Beykoz’da Manevî Merkezler
 4. Beykoz: Mesire Alanları, Kasırlar, Korular ve Sular
 5. Bir Sanayileşme Mekanı Olarak Beykoz
 6. Bir Eğitim Merkezi Olarak Beykoz
 7. Beykoz’un Ekonomi Politiği
 8. Beykoz’un Geleceğinde Yeni Ekonomik İmkanlar
 9. Demografi ve Göç
 10. Hafıza, Kültür ve Şehir
 11. Beykoz’da Toplumsal Hayat
 12. Edebiyatta Beykoz
 13. Beykoz’un Ekolojisi
 14. Beykoz’da Sporun Tarihi

DİNLEYİCİ OLMAK İÇİN BAŞVURU FORMUNU DOLDURUNUZ! TIKLAYINIZ!

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2019, 12:11

Beykoz Gündem

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER